Kildehenvisninger:

Kildehenvisninger

KILDEHENVISNINGER

Kapittel 1
(1) ASHRAE Handbook (2007). HVAC Applications. ASHRAE Inc.
(2)NS-EN 16798-3:2017Bygningers energiytelse - Ventilasjon i yrkesbygninger – Del 3: Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer
(3) Gustavsson, Jan et al. (2011). Air Filtration in HVAC Systems. Rehva Guidebook
(4) NS-EN 1886:2007Ventilasjon i yrkesbygninger. Luftbehandlingsaggregater. Mekanisk ytelse
(5) NS-EN 12237:2003 Ventilasjon i yrkesbygninger. Kanalsystem. Styrke og lekkasje for sirkulære kanaler av metallplater
(6) NS-EN 1751:2014 Ventilasjon i yrkesbygninger. Luftfordelingsutstyr. Aerodynamisk prøving av spjeld og ventiler
(7) Miljøstatus i Norge, www.miljostatus.no
(8) Camfil Norge AS, www.camfil.no
(9) Interfil AS, www.interfil.no
(10) NS-EN ISO 16890-1:2016. Luftfiltre for allmenn ventilasjon - Del 1: Tekniske spesifikasjoner, krav og klassifisering av utskillingsgrad basert på partikkelinnhold

Kapittel 2
(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(3) FOR-2018-06-11-854: Rettet 30.08.2017.Forskrift om tekniske krav til byggverk(TEK17 med veiledning).
(4) NS-ISO 7730:2005 Ergonomi i termisk miljø. Analytisk bestemmelse og tolkning av termisk velbefinnende ved kalkulering av PMV- og PPD-indeks og lokal termisk komfort.
(5) NS-EN 15251:2007 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk.
(6) Rapport 2013:7 (2013). Anbefalte faglige normer for inneklima, Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer. Folkehelseinstituttet.
(7) CEN CR 1752 (1999) European design criteria for the indoor environment published. Technical University of Denmark.
(8) Fang, Wyon, Clausen, Stampe. Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance. (2004). Technical University of Denmark.
(9) Sintef Energiforskning (2007). Enøk i bygninger. Effektiv energibruk (3. utgave). Universitetsforlaget AS.
(10) Seppänen, Fisk og Faulkner (2003). Cost benifit analysis of the night-time ventilative cooling in office building. Helsinki University of Technology Aas, Kjell dr. med. (1999). KSM for yrkesbygg. www.inneklima.com


Kapittel 3

(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(3) Klimadata M21. Versjon 1.3.0 (2010). Skarland Press AS.
(4) FOR-2018-06-11-854: Rettet 30.08.2017. Forskrift om tekniske krav til byggverk(TEK17 med veiledning).


Kapittel 4

(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(3) Incropera & DeWitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer (5. utgave). John Wiley & sons.
(4) Zijdemans David (2012), Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer. Skarland Press AS.
(5) NS 3031:2014Beregning av bygningers energiytelse. Metode og Data. Standard Norge.
(6) FOR-2018-06-11-854: Rettet 30.08.2017.Forskrift om tekniske krav til byggverk. (TEK17 med veiledning).
(7) Petersen Ankell, Bryn Ida, Schild Peter, Haugen Elisabeth, Nilson Gertrud og Høydahl Kjell (2009), Forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere i skoler. Erichsen & Horgen AS.
(8) SystemairCad. Versjon C2014-01.04.D2 (2014). Systemair AS.
(9) Menerga, www.menerga.de
(10) Klingenburg, www.klingenburg.de
(11) Svensk Ventilation, Årsverkningsgrad for varmeåtervinnare.
(12) AIR Swegon Air Academy, ISBN 978-91-977443-1-7.

Kapittel 5
(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og Klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(3) ASHRAE Handbook (2009). Fundamentals. ASHRAE Inc.
(4) Lindab AS, www.lindab.no

Kapittel 6

(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(3) Fanger P. O (1988). Introduction of the olf and the decipol Units to Quantify Air Pollution Perceived by Humans Indoors and Outdoors. Technical University of Denmark.
(4) FOR-2018-06-11-854: Rettet 30.08.2017.Forskrift om tekniske krav til byggverk. (TEK17 med veiledning).
(5) NS-EN 15251:2007 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk.
(6) Veiledning 444 (2012). Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet.
(7) Rapport 2015:1 (2015). Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer. Folkehelseinstituttet.
(8) FOR-201-08-21-1255: Rettet 19.09.208. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
(9) Selected pollutans (20010). WHO Guideline for Indoor Air Quality. World Health Organization.
(10) Ventøk-blad 9.14 (2014). Emisjon fra materialer. Skarland Press AS.
(11) www.inneklima.com. Norges Astma- og Allergiforbund.
(12) Sintef Energiforskning (2007). Enøk i bygninger. Effektiv energibruk (3. utgave). Universitetsforlaget AS.
(13) VDI 2053 (2004). Air treatment systems for car parks. The Association of German Engineers.
(14) NS 3031:2014Beregning av bygningers energiytelse. Metode og Data. Standard Norge.
(15) Zijdemans David (2012), Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer. Skarland Press AS.
(16) Wolleng Terje (1979). VVS-tekniske klimadata for Norge. http://www.nb.no
(17) ASHRAE Handbook (2009). Fundamentals. ASHRAE Inc.
(18) VVS-tekniske klimadata, Prosjektrapport 95 – 1992 (1992). Solinnstråling gjennom vinduer på klare, halvt overskyede og helt overskyede dager. Byggforsk, http://sintef.org/upload/Byggforsk/Publikasjoner/Prosjektrapport95.pdf
(19) Byggdetaljer G 472.411 (1991). Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger. Byggforsk.
(20) Technische Grundlage (2010). Technische Grundlage für die Beurteilung von Emissionen und Immissionen aus Garagen. BMWFJ.
(21) Algaard Erik (2008). Betongelementboken, Bind E. (2. utgave). Betongelementforeningen.
(22) Børresen B. (1979). TEMPO – Temperatur og kjøleeffekt kan håndberegnes. Gjør beregningene under byggemøtet. Norsk VVS nr. 6, 1979.


Kapittel 7

(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Stampe, Ole B. (2000). Varme- og klimateknik, Ventilationstknik (1. utgave). Danvak AS.
(3) Sintef Energiforskning (2007). Enøk i bygninger. Effektiv energibruk (3. utgave). Universitetsforlaget AS.
(4) Dokka, Tor Helge og Vik, Tor Arvid (2001). Sintef Rapport STF A01015, Hybrid ventilasjon, Muligheter og barrierer – Eksempler – Kontrollstrategier – Prosjekteringsverktøy. SINTEF Bygg og Miljø.
(5) Dokka, Tor Helge et al. (2003). Bygningsintegrert ventilasjon – en veileder. ØkoBygg-programmet.
(6) Lienhard V, John H., Lienhard IV, John H. (1984). Velocity coefficients for free jets from sharp-edged orifices. Journal of fluids Engineering, March 1984, Vol. 106.
(7) Beauforts skala for vind. http://om.yr.no/forklaring/symbol/vind/
(8) NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og Data. Standard Norge.

Kapittel 8
(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS.
(2) Stampe, Ole B. (2000). Varme- og klimateknik, Ventilationstknik (1. utgave). Danvak AS.
(3) AIR Swegon Air Academy, ISBN 978-91-977443-1-7.
(4) NS-ISO 7730:2005 Ergonomi i termisk miljø. Analytisk bestemmelse og tolkning av termisk velbefinnende ved kalkulering av PMV- og PPD-indeks og lokal termisk komfort.
(5) Mundt, Elisabeth et al (2004). Ventilation Effectiveness. Rehva Guidebook.
(6) Skistad, Håkon et al (2004). Displacement ventilation in non-industrial premises (2. utgave). Rehva Guidebook.
(7) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og klimateknik, Grundbog (4. utgave). Danvak AS.
(8) Lindab Ventilasjon katalog (2010).
(9) Fläkt Woods (2009). Projekteringshandledning Luftdon – Katalog 1 – 2009.
(10) Swegon (2014). Teknikguide för inneklimat.
(11) Heiselberg, Per et al (1998). Ventilation of large spaces in buildings. Aalborg University, Denmark.
(12) Skåret, Eimund (2000). Ventilasjonsteknisk håndbok – Håndbok 48. Byggforsk.
(13) Heiselberg, Per (1994). Interactions between flow elements in large enclosures. Aalborg University, Denmark.

Powered by Labrador CMS