Introduksjon til ventilasjonsfaget (oppdatert februar 2019):

Luftforurensninger i norske byer


Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning i norske byer. Forurensningen består av utslipp av forbrenningspartikler, eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Det er særlig svevestøv som gir risiko for helseskader, men også PAH (polyaromatiske hydrokarboner), NO2, benzen, SO2 og ozon bidrar å gjøre bymiljøet helseskadelig.

Figur 1.21. Antall overskridelser av svevestøv i norske byer fra 2004 til 2013. (Kilde: www.miljostatus.no)

Svevestøv er inndelt i ulike størrelsesfraksjoner, alt etter hvor store partiklene er.

Størrelsesfraksjon

Forklaring

PM 100

Store støvpartikler som faller relativt raskt ned på bakken.

PM 10

Partikler med størrelse mellom 0,1 og 10 μm.

Mineralske partikler, som er mellom 2,5 og 10 μm i størrelse, kommer fra blant annet veistøv. Partikler mellom 0,1 og 2,5 μm kommer som oftest fra forbrenningsprosesser (vedfyring, eksos fra biler osv.).

PM 0,1

Ultrafine partikler. Kommer også fra forbrenningsprosesser, men kan også være partikler som er dannet etter kjemiske reaksjoner i lufta.

Tabell 1.7. Svevestøvets størrelsesfraksjoner.

Svevestøv finnes også innendørs, hvor kildene kan være:

  • partikler fra matlaging
  • forbrenningspartikler fra vedfyring
  • brenning av stearinlys
  • røyking

Spesielt kalde vinterdager vil forurensningskonsentrasjonen være høy i utendørs bymiljø. Dette skyldes at luftforholdene i uteluften er stabile (blant annet med lite vind), og dermed ugunstige for å transportere bort farlige stoffer.

Powered by Labrador CMS