Introduksjon til ventilasjonsfaget (oppdatert februar 2019):

Introduksjon til ventilasjonsfaget

Hovedgrunnen for å installere et ventilasjonsanlegg er å få et godt inneklima og, for å sitere forskeren Ragnhild Wiik; «et ønske om et godt inneklima er den eneste grunnen til å bygge hus». Dette omtales som komfortventilasjon, som denne boken i all hovedsak handler om. Inneklimaet skal være sunt og behagelig, samt bidra til å oppnå optimale forhold for det arbeidet som skal pågå.

Ved siden av komfortventilasjon har man industri- og prosessventilasjon, hvor det tilføres luft for å skape optimale forhold for den enkelte prosess. Ulike prosesser vil ha ulike krav.

Når en gjennomsnittlig voksen person trenger ca. 1 kg mat,

ca. 2 kg væske og ca. 15–20 kg luft pr. døgn

(faktorene påvirkes av aktivitetsnivå), og mennesker oppholder seg

over 90 % av tiden innendørs

, er det lett å forstå at innemiljøet er særdeles viktig. Luftforurensningen som finnes i større byer gjør at luften må filtreres, av helsemessige hensyn, før den tilføres bygget.

En viktig grunn for å ventilere er å unngå at fuktighetsnivået blir så høyt at det skilles ut fuktighet på kalde flater. Dette kan føre til muggsopp, noe som er svært helseskadelig. Tidligere var ventilasjon ivaretatt gjennom stor infiltrasjon (utettheter i bygningskonstruksjonen), men med stadig tettere byggverk, må denne ventileringen håndteres på annen måte. Fuktigheten kommer fra mennesker og de prosessene som foregår innendørs (matlaging, dusjing osv.).

En annen faktor som gjør ventilasjon viktig er ønsket om optimale arbeidsforhold for ansatte i et næringsbygg. Lønnskostnaden til de ansatte er den høyeste enkeltkostnaden for en bedrift, og dersom produktiviteten synker fordi innemiljøet ikke er optimalt, taper bedriften mye penger. Derfor er det viktig at energibesparelser som innføres, ikke går på bekostning av innemiljøet.

Et godt ventilasjonssystem skal ikke høres, ikke ses, ikke samle støv, ikke spre forurensninger eller lukt, ikke gi trekk og ikke bruke mye energi. Man skal kun oppfatte et behag.

Dette kapittelet er ment som en introduksjon til faget. Noen av delemnene vil bli belyst i senere kapitler, mens andre bare vil bli omtalt her (og har derfor fått litt større plass i dette kapittelet). Selv om et emne ikke har fått et eget kapittel senere i boka, betyr det ikke at det er uviktig for faget. Utfordringen er at det ikke vil være rom for alt.

Med dette kapittelet ønsker vi å gi studenten en oversikt over de mest sentrale elementer.

Powered by Labrador CMS